Eugenia Vereli and Filippos Kavakas talk to VIMAgazino about their Solo Exhibitions in Allouche Benias Gallery